Artikel 2018 l Jørn Nielsen, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 2018, 5.
Kontekst Management som Praksisform.

Kapitel 2018 l Jørn Nielsen i KL & DP: Fremtidens krav til psykologer i PPR. 
Udredning og udvikling. Kap. 3, p. 19-27.

Artikel 2017 l Søren Hertz, SUF Magasinet, tema: mennesket før diagnosen, november 2017
Diagnosekulturen kalder på et modsvar (Interview med Søren Hertz og Svend Brinkmann)

Artikel 2017 I Jørn Nielsen, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift,  2017, 1
PPR - og svaret på børn og unge i udsatte positioner

Artikel 2016 l Søren Hertz, Fokus på Familien, 2016, 4.
Et meget mere vidtrækkende perspektiv på det systemiskes eksistensberettigelse i børne- og ungdomspsykiatrien

Mindeord 2016 I Jørn Nielsen, Søren Hertz i Systemisk Narrativt Forum 4, 2016
Peter Lang - tak

Kapitel 2016 I Søren Hertz i Miljøterapi, Alicja Olkowska og Berit Landmark (red), Fagbokforlaget 2016
Plasserte barn som gaver til omgivelserne, kapitel 4

Artikel 2016 I Lene Kirstine Gundersen, Jørn Nielsen, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 2016, 5/6
At styrke forbindelser - Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Artikel 2016 I Jørn Nielsen, Søren Hertz, Lene Gundersen, Psykologernes Fagmagasin januar 2016
Tidlig indsats - men hvordan? En rejse til Skotland og tilbage igen.

Artikel 2015 l Søren Hertz, Magasinet vinter 2015, Vejlederforum
De uærbødiges klub

Kapitel 2015 I Søren Hertz i Udsatte børn og unge - en grundbog, Hans Reitzels Forlag
Social uorden bliver gjort til individuel uorden, kapitel 17

Kapitel 2015 l Jørn Nielsen i Udsatte børn og unge - en grundbog, Hans Reitzels Forlag
Børnefællesskaber som en del af noget større - og som et svar på individorienterede løsninger, kapitel 25

Rapport 2014 I Jørn Nielsen et.al. Videns arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet Marts 2014
Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Artikel 2014 | Jørn Nielsen og Søren Hertz, Fokus på familien 1
At arbejde systemisk i et diagnostisk felt – revisited

Forord 2013 | Søren Hertz, Dansk Psykologisk Forlag
Forord til Lars Røgilds, Grethe Damon: Dynamisk Assessment som psykologisk-pædagogisk redskab

Artikel 2013 | Søren Hertz, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr. 6, 2+13
At invitere til en proces, der kan blive endnu mere attraktiv…

Artikel 2012 | Søren Hertz, Gjallerhorn nr. 15, s. 16-27
Børn og unge er vores bedste manualer

Artikel 2012 | Søren Hertz, Interview m. Søren Hertz, Indput 4/2012
Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Artikel 2012 | Søren Hertz, Interview m. Søren Hertz, Social Fokus, Temanummer Udsat 3/2012
Lyt til invitationen

Artikel 2012 | Jørn Nielsen, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 5
Udredning i kontekst

Artikel 2011 | Søren Hertz, Jørn Nielsen Tidsskrift for psykisk helsearbeid 4, 334-44
Fra recovery til discovery - børns og unges udvikling som et fælles anliggende

Artikel 2011 | Jørn Nielsen i Kognition og Pædagogik, nr. 8
AKT: it isn’t dead but it smells funny

Artikel 2011 | Jørn Nielsen i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 3, (Dansk Psykologisk Forlag)
Inklusion og eksklusion – en kulturel og faglig kritik med udviklende perspektiver

Artikel 2011 | Jørn Nielsen i Specialpædagogik – teori og praksis, Kvan
Specialpædagogik mellem betingelser og relationer

Artikel 2010 | Søren Hertz Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Forlaget Skolepsykologi
ADHD - selve forkortelsen forstyrrer vores nysgerrighed

Artikel 2010 | Jørn Nielsen i Liv I Skolen, nr. 4, Århus:  Via University College
Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Kapitel 2010 | Søren Hertz i Brinkmann: Det diagnosticerede liv. Forlaget Klim.
There is a crack in everything, that´s how the light gets in

Artikel 2009 | Søren Hertz, Vera No 47
Diagnoser og afmagt. Fænomenet diagnose kan ses som et udvalgt øjebliksbillede.

Kapitel 2009 | Jørn Nielsen i Jensen og Løw (red). Klasseledelse Akademisk Forlag
Klasseledelse, problemadfærd og fællesskab

Kapitel 2009 | Jørn Nielsen i Alenkjær (red) Den inkluderende skole i et ledelsesperspektiv. Frydenlund
PPR´s rolle i den inkluderende skole

Kapitel 2009 | Jørn Nielsen i Harder & Petersen(Red). SFO- en del af skolens virksomhed, Dafolo
Sociale Fællesskabers Organisering - SFO og samarbejdet med forældre og andre vigtige voksne

Artikel 2009 | Jørn Nielsen i Skolebestyrelsen. Tema om den inkluderende skole, Glostrup: Kommuneforlaget
Inklusion - Et fælles anliggende

Kapitel 2008 | Jørn Nielsen i Alenkjær (red) Den inkluderende skole i praksis. Frydenlund
Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Artikel 2008 | Jørn Nielsen i Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, Skolepsykologi.
Valg af interventionsformer

Artikel 2008 | Jørn Nielsen i Psykolog Nyt, nr. 20, Dansk Psykologforening
Best Practice

Artikel 2006 | Søren Hertz, Fokus på Familien 1, s. 25-41, Oslo: Universitetsforlaget
På udkig efter de unges invitationer.

Artikel 2005 | Søren Hertz, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 5-6, 663-79
Marlborough-konceptet i en dansk sammenhæng - et konkret eksempel på ideen om at skabe oplevelse af sammenhæng.

Artikel 2005 | Søren Hertz, Jørn Nielsen, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 5-6, 550-61
Det dobbelte fokus- og ansvarsområde i relation til børn og unge i vanskeligheder.

Artikel 2005 | Jørn Nielsen, Søren Hertz, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 5-6, 595-612.
Hvad er det, vi gør - invitation til nye fællesskaber.

Artikel 2005 | Søren Hertz, Liv i Skolen 1, 62-69
Vred i M-holdet.

Forord 2005 | Søren Hertz, Dansk Psykologisk Forlag
Forord til Lisbeth Bendtsen: Mellem drøm og mareridt - om unges fortællinger om engle, dæmoner, anerkendelse og skam.

Kapitel 2004 | Dorthe Nielsen Søren Hertz i Andersen (red): Den rummelige skole - et fælles ansvar. Kroghs Forlag
Den nødvendige dialog i fællesskabet mellem børn, forældre og lærere

Kapitel 2004 | Jørn Nielsen i  Andersen (red).: Den rummelige skole – et fælles ansvar. Kroghs forlag
En udviklings- og ressourceorienteret indsats som grundlag for inklusion

Artikel 2004 | Søren Hertz, Kapitel til KVIS e-learning.
Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Artikel 2004 | Søren Hertz, PsykologNyt 15,12-17
Diagnose i kontekst.

Artikel 2004 | Søren Hertz, Gitte Haag
Adopteret, ung og på vej videre i livet

Artikel 2004 | Søren Hertz. Fokus på Familien 1: 25-42.
De unge og ungdomspsykiatrien.

Artikel 2003 | Søren Hertz. Kapitel til KVIS e-learning
De gode grunde til børns og unges problemadfærd.

Artikel 2003 | Søren Hertz. Årsskrift for Familieplejen i Danmark 21-25
Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær.

Artikel 2003 | Søren Hertz. Fokus på familien 1:22-32 Oslo : Universitetsforlaget.
At arbejde systemisk i et diagnostisk felt.

Artikel 2003 | Søren Hertz. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 1:71-78
Ressource orienterede historier om børn med DAMP.

Artikel 2003 | Jørn Nielsen i Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, nr. 6, Psykologisk Forlag
PPR i en omstillingstid

Artikel 2002 | Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell. Adoption og Samfund 4:4-6
Fra tidlig frustration til frustrerede drømme.

Artikel 2001 | Søren Hertz Jørn Nielsen Fokus på Familien 2, 147-54, Universitetsforlaget
Den personlige og professionelle dialogen

Artikel 2001 | Jørn Nielsen i Liv i Skolen, Århus: Dansk Pædagogisk Forum
De negative elever – der har brug for positive reaktioner

Artikel 2000 | Jørn Nielsen, Søren Hertz. Fokus på Familien 4:229-36, Oslo: Universitetsforlaget.
Familieterapeuter ved indgangen til det nye årtusinde – refleksioner efter den 12. internationale familieterapikongres i Oslo 2000.

Artikel 2000 | Søren Hertz. Vera 8:4-13
Snakke om problemer er noget de voksne har fundet på.

Artikel 2000 | Søren Hertz. København: Voldssekretariatet
Nye initiativer: dialog, behandling eller social kontrol.Konferencerapport: Hvad gør vi, hvad virker - og hvad mangler. Nye behandlings-metoder i relation til kriminalitetstruede unge.

Artikel 1999 | Søren Hertz, Jørn Nielsen. Fokus på Familien 4:245-259, Oslo: Universitetsforlaget
Nye dialoger i arbejdet med truede børn og deres voksne – et perspektiv om ”preferred meanings”.