Kontakt Metalog på den fælles mail:
metalog@metalog.dk


Søren Hertz                                                                      Jørn Nielsen
Børne- og ungdomspsykiater                                        Aut. psykolog Ph.d.
Overenskomst med sygesikringen                               Overenskomst med sygesikringen
Torvet 7, 2.                                                                         Enghavevej 11, 2.
3400 Hillerød                                                                     7100 Vejle
 Tlf.: (+45) 40 81 41 43                                                     Tlf.: (+45) 21 45 08 44
hertz@metalog.dk                                                             jn@metalog.dk
Læs mere                                                                            Læs mere                                                            


Lene Gundersen Meier                                      Martin Skriver
Aut. Psykolog                                          Aut. Psykolog
Enghavevej 11, 2.                                                              Enghavevej 11, 2.
7100 Vejle                                                                           7100 Vejle
Tlf.: (+45) 20 61 21 31                                                      Tlf.: (+45) 28 96 00 16
lg@metalog.dk                                                                   ms@metalog.dk
Læs mere                                                                             Læs mere