Vi tilbyder

Samtaler
Behandling
Udredning
Undersøgelser, herunder
Forældrekompetence undersøgelser
Undervisning
Foredrag
Temadage
Supervision
Konsultation
Arbejdspladsudvikling
Uddannelser
Artikler
Bidrag til antologier

Overenskomst med sygesikringen