Jørn Nielsen har modtaget Pædagogisk Psykologisk Tidsskrifts ”Rubin-pris” 2018 for artiklen  

” Kontekst management som praksisform” i ”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift” nr. 5/2018 med begrundelsen:

JN-Rubin.jpg
  • Det er en interessant og relevant artikel for Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift.

  • Artiklen er lige til at gå til: let læselig, totalt uden fejl i sprog, tekst og tegnsætning – og et meget interessant og inspirerende indhold. En rigtig god artikel for praktikere i psykologarbejde.

  • Artiklen beskriver en vigtig del af de arbejdsområder, som PPR psykologer udfører, her i positionen som kontekstmanager.


Jørn Nielsen modtager Rubin-prisen med disse ord:

  • Han skriver godt og forståeligt i et sprog og med begreber, som alle PPR-psykologer kan se sig ind i.

  • Jørn Nielsen har skrevet artikler på PPR-området på en meget kvalificerende måde gennem årene og aktuelt, og han har så stor indsigt ind i PPR -verdenen, så han kan tage afsæt ud fra et fremtidsperspektiv på området, hvilket gør hans artikler yderst inspirerende – ud fra hver deres vinkel. Han bevæger sig elegant fra teori til praksis, hvilket gør hans artikler så anvendelige i PPR psykologens daglige praksis, og samtidig anbefalelsesværdige for studerende indenfor feltet.

  • Jørn Nielsen fanger præcist og forholder sig til den uadskillelige sammenhæng mellem individet og konteksten og formidler det så klart. Han har også stået på spring til prisen flere gange tidligere med artikler som er helt centrale for tidsskriftets kernemålgruppe. 

  • Jørn Nielsen peger på nogle virkelig vigtige veje at gå i forhold til at fastholde et kontekstuelt fokus i PPR-indsatsen. 

Se mere på: https://www.skolepsykologi.dk/Rubinprisen-2018

Søren Hertz har modtaget Livsværk-fondens hæderspris 2018.

sh-livsvaerk2.jpg

Han sagde i sin takketale blandt andet: “Det er glædeligt, at en vigtig organisation som Livsværk, der sætter fokus på udsatte børn, unge og familier, også fremhæver, at børnene ikke er problemet, men viser problemet.

Søren Hertz har på vegne af Metalog fremsendt høringssvar til sekretariatet for NKR (Nationale Kliniske Retningslinjer)
Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. NKR for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

4. METALOG konference afholdes d. 28. august 2019 i Sorø.

Søren Hertz har afholdt oplægget: "Hvordan ved vi det, vi tror, vi ved" d. 25 oktober på konferencen Neurodagen 2018 i Odense. Se programmet her.

Jørn Nielsen er medlem af Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift´s officielle review-panel.