Metalog er et begreb anvendt af antropolog og kommunikationsforsker Gregory Bateson. Bateson sætter fokus på, hvordan vi som mennesker kan vide det, vi tror, vi ved.  Han var optaget af den måde, mennesker tænker og forstår på, fordi måden har afgørende betydning for vores handlinger. Virkeligheden afhænger af øjnene, der ser. Alting kan forstås på flere måder.

Gregory Bateson har i bogen ”Hvor engle ej tør træde ” tilbagevendende metaloger med sin datter Mary Cathrine Bateson, hvor han stiller hende spørgsmål om erkendelse og selv svarer på dem. Metalogerne er samtaler om, hvordan vi forstår det levede liv.

Når vi fremhæver metalog, er det et forsøg på at udfordre de begreber, som får status af sandheder i vores kultur og vores samfund. Disse tilsyneladende sandheder om mennesker og livet bredt set er fra vores perspektiv blot ideer,  der i vores samfund er blevet gjort foretrukne. 

Vi er optaget af, hvordan anvendelsen af snævre kategorier og begreber let kan fjerne opmærksomheden på de afgørende sammenhænge, som livet leves i. 

Vi ønsker at påtage os en ”vagthunds” funktion ved at skabe en platform,  hvorfra vi kan insistere på, at der ikke findes ultimative sandheder, men blot foretrukken viden, som fører os ind i foretrukne måder at arbejde på.

Vores artikler, bøger og debatindlæg er gennemsyret af disse opmærksomhedspunkter.