Martin Skriver
Aut. Psykolog
Enghavevej 11, 2.
7100 Vejle
Tlf.: (+45) 28 96 00 16
ms@metalog.dk


Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2011.
Autoriseret psykolog af Psykolognævnet.
Specialist i psykoterapi.

Jeg tilbyder individuelle-, par- og familiesamtaler, supervision, undersøgelser, konsultationer, undervisning og arbejdspladsudvikling.

Inspirationskilder
Jeg er optaget af, hvordan ideer og forståelser kan være med til at begrænse ens handlemuligheder, og jeg forsøger i det terapeutiske arbejde at få øje på sådanne begrænsende ideer. Med forskellige terapeutiske greb arbejder jeg på at skabe nye perspektiver, som åbner op for uanede udviklingsmuligheder. Derudover er jeg interesseret i at udfolde den kontekst, problemerne altid er en del af og i samspil med.

I arbejdet med voksne er jeg især optaget af at skabe mening og sammenhæng i det der kan fremstå uoverskueligt og komplekst. Jeg arbejder med at udfolde de sammenhænge, hvori problemet lever og har udviklet sig. 

I arbejdet med børn og unge er jeg særligt optaget af at se adfærd som kommunikation og invitationer til omverdenen. Jeg arbejder ud fra en forståelse af, at børn og unge ikke er problemet, men at de viser problemet.

Jeg er funderet i metalogiske perspektiver med inspiration fra systemiske og narrative ideer.

Arbejdsliv
2018- : Metalog
2013-2018: Børne- og Familiecentret, Vejle Kommune.
Samtaler med børn, unge og familier, samt udfærdigelse af psykologiske undersøgelser af børn og unge.
2012-2013: Psykiatriteamet Esbjerg.
Forebyggende arbejde med børn og unge.
2011-2012: Praksiskandidat ved Kognitivt Center Fyn, Odense.
Individuelle samtaler med unge og voksne.
2010: Psykologpraktikant ved Dispuk, Snekkersten.
Oplæring i narrativ praksis, herunder både i organisationer og samtaler.

Privat
Privat bor jeg i Vejle med min kone og tre børn.

Persondataforordningen
I vedlagte dokument (Privatlivspolitik) fremgår, hvordan Metalog har taget vare på sikkerheden, herunder hvilke samarbejdspartnere og systemer, der udveksler informationer.