Jørn Nielsen
Aut. psykolog Ph.d.
Overenskomst med sygesikringen
Enghavevej 11, 2.
7100 Vejle
Tlf.: (+45) 21 45 08 44
jn@metalog.dk


Jeg er psykolog, cand.pæd.psych. fra 1986 og Ph.d. fra 1996. Jeg er autoriseret psykolog af Psykolognævnet og godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykologforening og godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring og modtager henvisninger fra egen læge og fra socialforvaltning, arbejdspladser m.v.

Mit arbejde omfatter en bred vifte primært med udgangspunkt i børn, unge og familier i udsatte positioner. Jeg laver undersøgelser, behandling/samtaler, konsultationer, supervision, undervisning, arbejdspladsudvikling samt udvikling af teori og metode. Jeg har været anvendt som supervisor og underviser indenfor det sociale, specialpædagogiske og psykiatriske område for en række kommuner, behandlingsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, ministerier og KL. Jeg har i en årrække undervist på Dansk Psykologforenings kurser ”Lovgivning og Etik” og ”Valg af interventionsformer – børneområdet” i forbindelse med foreningens specialistuddannelser.

Mine faglige interesser ligger primært indenfor det kliniske, social-  og specialpædagogiske område. Jeg har gennem flere år arbejdet med børn med diagnoser og med børn, unge og familier i udsatte positioner. Blandt andet er jeg optaget af, hvorledes forbindelsen mellem det såkaldt specielle og det såkaldt almindelige område kan etableres, og jeg er optaget af det aktuelle emne inklusion.

Gennem årene har jeg skrevet bøger og artikler om børn, unge, familier og samspillet med det offentlige system.

Privat bor jeg i Vejle med min hustru, Anette, vores søn Elias og vores piger Dagmar og Selma.

Inspirationskilder
Min praksis er inspireret af bl.a. Gregory Bateson, Peter Lang, Gianfranco Cecchin, Tom Andensen, David Campbell, Jaakko Seikkula, Eia Asen og min kollega i Metalog: Søren Hertz.

Således er jeg en del af en transdisciplinær videnskabstradition med rødder i systemiske og socialkonstruktionistiske ideer: Fænomener hænger sammen og kan ikke beskrives uafhængigt af os selv. Vi opererer ikke med absolutte sandheder men med foretrukken viden, der udløser foretrukne handlinger.

Arbejdsliv
I perioden 1986-1996 var jeg ansat som klinisk psykolog ved PPR i Vejle Kommune, først på fuld tid og senere på deltid. I peridoen 1989-2003 var jeg deltidsansat som lektor i klinisk psykologi ved DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet). Siden 2003 har jeg været fuldtids privatpraktiserende psykolog.

Organisations- og tillidsarbejde
I perioden 2002 – 2010 var jeg medlem af Dansk Psykolog Forenings Etiknævn, som jeg også var formand for fra 2006 – 2010.

Jeg er medlem af et fagligt rådgivende udvalg tilknyttet PAIDEIA, Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis.

Efteruddannelser, autorisation og specialistgodkendelser
“Høyere utdanning i Familieterapi” (to-årig EU godkendt diplomuddannelse) ved Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri, Oslo i samarbejde med Institute of Family Therapy, London

Offentlig autorisation som psykolog, Psykolognævnet, Socialministeriet

Dansk Psykologforenings diplom for videreuddannelse i psykoterapi og supervision af psykoterapi.

Godkendelse som specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

Offentlig autorisation som psykolog, Psykolognævnet, Socialministeriet

To-årig uddannelse i supervision v. D. Campbell, Tavistock, London

To-årig uddannelse i systemisk familieterapi kombineret med egenterapi i analytisk gruppe v. T. Marner, A. Dreyer, J. Hoffmeyer og M. Fenger.

To-årig uddannelse i systemisk terapi v. G. Cecchin, Milano

To-årig uddannelse i systemisk familieterapi v. Kensington Consulation Centre, London

Persondataforordningen
I vedlagte dokument (Privatlivspolitik) fremgår, hvordan Metalog har taget vare på sikkerheden, herunder hvilke samarbejdspartnere og systemer, der udveksler informationer.