Lene Gundersen Meier
Aut. Psykolog
Enghavevej 11, 2
7100Vejle
Tlf.: (+45) 20612131
lg@metalog.dk


Lene Gundersen Meier, uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Efterfølgende autoriseret.

I mit arbejde varetager jeg individuelle terapeutiske forløb, familie- og parterapi. Derudover laver jeg børnepsykologiske undersøgelser og medvirker i forældrekompetence- og børnesagkyndige undersøgelser og superviserer specialpædagogisk personale, socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere. Jeg modtager ikke henvisninger fra læger.

Jeg efterstræber, at møderne, samtalerne, omkring det svære og betydningsfulde bærer præg af imødekommenhed, indlevelse og forståelse, men også udfordring og uærbødighed. Det er mit ønske at skabe bevægelse i dét, som ser fastlåst ud; – at lytte og se ved siden af dét, der bliver sagt og gjort. Alt sammen med det formål at skabe nye forståelser og muligheder.

Mit faglige fundament og daglige praksis er inspireret af mine kollegaer i Metalog, af systemisk teori og narrative ideer.

Persondataforordningen
I vedlagte dokument (Privatlivspolitik) fremgår, hvordan Metalog har taget vare på sikkerheden, herunder hvilke samarbejdspartnere og systemer, der udveksler informationer.