Søren Hertz
Børne- og ungdomspsykiater
Overenskomst med sygesikringen
Torvet 7, 2.
3400 Hillerød
Tlf.: (+45) 40 81 41 43
hertz@metalog.dk


Jeg er børne- og ungdomspsykiater med overenskomst med Sygesikringen. Jeg har været en del af det offentlige system siden min uddannelse som læge, har været ansat i sygehusvæsenet i en årrække, har også haft en periode i skolevæsenet i København. Jeg blev speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i 1997, fik mulighed for at få overenskomst med Sygesikringen samme år – og er nu medstifter af Metalog.

Jeg blev i 2006 spurgt af Akademisk Forlag, om jeg ville skrive en anden slags lærebog end den, der ellers havde været på markedet i en periode, lærebogen om børn og unges psykiske sygdomme. I 2008 udkom ”Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder”, der – som navnet antyder – placerer mit fag i en anden forståelsesramme. Bogen er nu kommet i 10. oplag og er oversat til svensk og norsk. I 2017 udkom min næste bog: "Børn og unge, psykiatri og samfund."

Privat bor jeg i Birkerød. Jeg har kone og 3 nu voksne børn.

Inspirationskilder
Som det fremgår af min efteruddannelse er min børne- og ungdomspsykiatriske praksis inspireret af bl.a. Gregory Bateson, Peter Lang, Gianfranco Cecchin, Tom Andensen, Jaakko Seikkula, Eia Asen og Peter Fonagy. Jeg er del af en transdisciplinær videnskabstradition, der bl.a. fokuserer på, hvordan fænomener hænger sammen, at det ikke er muligt at beskrive fænomener uafhængigt af os selv og at der dermed ikke er tale om absolutte sandheder, men om foretrukken viden, der udløser foretrukne handlinger.

Arbejdsliv
Jeg blev læge i 1981 fra Københavns Universitet, speciallæge i børne- og ungdomspyskiatri i 1997 efter en række ansættelser primært i børne- og ungdomspsykiatrien, på forskellige døgnafdelinger og i ambulante funktioner. Jeg har været ansat 4 år i voksenpsykiatrien og 1 år på børneafdelinger, herunder ½ år på epilepsihospital.

Organisations- og tillidsarbejde
Jeg har tidligere været i Lægeforeningens Sundhedskomite samt i børneudvalget og i dens etniske udvalg. Jeg har været formand for Dansk Forening for Systemisk Terapi og Konsultation. Jeg har været medlem af Børneforeningen, som tidligere hed Mentalhygiejnisk Forening for børn og unge.

 Jeg er aktuelt medlem af fagligt rådgivende udvalg tilknyttet tidsskriftet Fokus på Familien.

 Efteruddannelser, autorisation og specialistgodkendelser
“Høyere utdanning i Familieterapi” (to-årig EU godkendt diplomuddannelse) ved Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri, Oslo i samarbejde med Institute of Family Therapy, London

Offentlig autorisation som psykolog, Psykolognævnet, Socialministeriet

Godkendelse som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Godkendelse som specialist af Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

Godkendelse som supervisor af Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

Godkendelse af forskningscertifikat, Dansk Psykiatrisk Selskab.

To-årig uddannelse i systemisk terapi v. G. Cecchin, Milano

To-årig uddannelse i systemisk familieterapi v. Kensington Consulation Centre, London

Persondataforordningen
I dette dokument fremgår, hvordan Metalog har taget vare på sikkerheden, herunder hvilke samarbejdspartnere og systemer, der udveksler informationer.

Retningslinjer for personoplysninger og diskretion og dokumentation for at opfylde persondataforordningen.